Jak se připravit na plánované revize ISO norem

Náš klient se nás nedávno zeptal, proč LRQA začíná se vzděláváním k plánovaným revizím ISO norem již dva roky před jejich vydáním. Nejčastěji používané standardy systému managementu (ISO 9001/ISO 14001) budou vydány v roce 2015 a nyní prochází procesem schvalování a připomínkování. Jistě je možné, že se v průběhu schvalování konkrétní požadavky změní, už nyní však můžeme usuzovat na hlavní koncepci a směřování těchto standardů. Navrhované změny ve standardech budou zásadnější než ty z roku 2008 (ISO 9001) a 2004 (ISO 14001).

Management řady firem si uvědomuje, že změny v celém systému řízení budou znamenat přípravu zaměstnanců nejen na pozicích manažerů kvality, interních auditorů nebo specialistů řízení procesů. Od prvních informací o návrzích standardů se tyto organizace aktivně zajímají o dopady změn s cílem využít je v maximální možné míře k zefektivnění nastaveného systému.

Vraťme se k původnímu dotazu: Proč se zabývat požadavky, které budou platné od roku 2015?

Nejčastěji se firmy zabývají novými požadavky na analýzu rizik a příležitostí, které jsou hodnoceny jako nejpřínosnější z hlediska řízení a zlepšování procesů. Pro organizace v odvětvích jako je potravinářství nebo farmacie je řízení rizik naprostou samozřejmostí, v jiných odvětvích bude zapotřebí se s konceptem řízení rizik blíže seznámit. LRQA proto na začátek roku 2014 připravila nový seminář Analýza a řízení rizik v systému managementu, kde je podrobně vysvětlen proces identifikace a řízení rizik. Více na: http://www.lrqa.cz/nase_sluzby/skoleni/246037-analza-a-zen-rizik-v-systmu-managementu-poadavek-reviz-iso-9001iso-14001.aspx

Změny pro interní auditory

O plánované změny ve standardech se zajímají také interní auditoři provádějící audity systému managementu ve svých organizacích. Dříve bylo úkolem interního auditora prověření souladu s požadavky standardu, nyní však management od interního auditu očekává také zpětnou vazbu k fungování celého systému. Také směrnice ISO 19011:2011 týkající se auditování přináší koncept založený na rizicích. Firmy proto své interní auditory školí v duchu nové koncepce reflektující tyto požadavky.

Na seminářích LRQA k plánovaným změnám, se účastníci nejvíce zajímají o interpretaci konkrétních nových požadavků a časovou náročnost změn. Často s účastníky diskutujeme o možnostech firemních programů zaměřených na orientaci v plánovaných změnách.

S aktuálním vývojem v oblasti revidovaných norem se můžete seznámit na seminářích a kurzech LRQA, jejichž nabídku pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme. Více na: http://www.lrqa.cz/standardy_a_schemata/revize_standardu_iso/index.aspx

Články v sérii

Aktuální

Jak se připravit na plánované revize ISO norem

Aktuální

Jaké změny nás čekají v ISO 9001:2015? Vyhrajte vstup na konferenci

Aktuální

Jaká jsou rizika a příležitosti nových revidovaných ISO norem?