Jak sdílet znalosti

Znalostní management (KM) nelze nahlížet pouze z jednoho pohledu, na jeho zkoumání se musí podílet různí odborníci. Ačkoli už bylo o znalostním managementu napsáno mnohé, zdá se, že je to nekončící proces. Autoři článku hovoří o znalostním managementu jako o technologii. Zahrnuje mnoho metod, jako hledání a využívání znalostí, strukturování a systematizaci, znalostní analýzu, aktualizaci znalostí, sdílení znalostí a novou generaci znalostí. Zmíněné metody na jedné straně vždy souvisejí s informační technologií, na straně druhé se dotýkají (zvláště sdílení znalostí a aktualizace znalostí) oblastí, které jsou informační technologii značně vzdáleny – psychologie, managemantu a novinářství.

Andrej Sljusarenko, IT ředitel společnosti Aj-Ti, uvádí: „Důležitým problémem sdílení znalostí je zacházení s nevyslovenými znalostmi. Je obtížné nalézt vhodné KM prostředky. Musíme najít odborníky, kteří budou schopni komunikovat své znalosti způsobem pochopitelným pro všechny.“ Pokud chcete vědět, jak mezinárodní giganti, jako Motorola, Shell, General Electronic, řeší tento problém, autoři doporučují knihu Pátá disciplína od Petera Sengea. Ale největší experiment ukazující jak zacházet s KM technologií je dobře znám. Počet jeho uživatelů denně narůstá. Je to Internet.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com