Jak řídit strach z podnikových změn

Jak řídit strach z podnikových změn

Změna je přirozený proces, který doprovází naše osobní i profesionální životy. Obecně je změna dobrá věc, reakce lidí na ni však bývají nepředvídatelné. To, že jsou nepředvídatelné ovšem neznamená, že se nedají řídit. Změna je totiž jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného chodu organizací. V první řadě je třeba si uvědomit, že řízení změn je řízením lidského strachu. Lidé se jednoduše obávají, že jim změny přinesou neočekávané ztráty. Konkrétně se problém skrývá v tom, jak lidé změny vnímají a zároveň v tom, jak dobře jsou na ně připraveni. Úkolem manažera je tedy působit na oba tyto aspekty lidské psychiky a udržovat je na nízké, řiditelné úrovni, nikoli podřízeným poručit, aby se neobávali.

Manažer musí pochopit přirozený strach podřízeného, pak teprve se může snažit řídit jej. Je třeba, aby pocity a přístup podřízených odhalil co nejdetailněji. Přitom je podstatné zejména nezatajovat před zaměstnanci důležité vnitrofiremní informace. Manažer nemusí přijmout názory svých podřízených, měl by se je však snažit pochopit. Podřízení by přitom také měli vyvíjet snahu o pochopení svého šéfa, takže jde vlastně oboustranný proces. Manažer by měl pomoci svým podřízeným v tom, aby jej (a firmu) v dané situaci pochopili. Měl by jim vysvětlit, v čem dojde ke změně a co zůstane při starém. Přitom by měl odhalit specifické obavy svých podřízených a udržovat s nimi otevřenou komunikaci, aby tak mohl jejich strach minimalizovat.

**Datum vydání:** IX/2002
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management