Jak řídit pracovníky, kteří jsou starší než vy

Když člověk v zaměstnání povýší, je to jistě důvod k radosti. Tu může dotyčnému kalit snad jen jeden problém - všichni jeho podřízení jsou nejméně o 10 let starší než on a někteří jsou stejně staří jako vlastní rodiče. K tomuto jevu dochází tím spíše, že všeobecným trendem ve všech firmách je dávat přednost mladším.

Hlavním problémem mladých manažerů je nedostatek zkušeností. To lze napravit vhodnou přípravou - některé firmy nabízí svým vedoucím pracovníkům školení, kde si upevňují své manažerské schopnosti.

Je také dobré se spřátelit s několika staršími podřízenými a udělat z nich své ,,spojence". Mohou být užitečným zdrojem inspirace a zkušeností. Když jim vedoucí naslouchá, získá si jejich respekt a důvěru.

Člověk musí také mít přiměřenou dávku sebedůvěry. Podřízení si více váží člověka, který umí vést lidi a ví to o sobě. Musí na ně také klást přiměřené nároky a motivovat je tak, aby se soustředili plně na svou práci a nikoli na věkové rozdíly. Pozor však, aby se sebedůvěra nezvrtla v aroganci.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder