Jak pozornost a diverzita vede k inovacím

Ilustrační snímek

Váš život do značné míry závisí na tom, čemu věnujete pozornost a o co se naopak rozhodnete nezajímat. Naše realita je tím, čeho si všímáme, silně ovlivněna. Také je pravda, že se staneme tím, jak se chováme. Pokud se budete pravidelně chovat hrubě a ošklivě, stanete se hrubším a nepříjemnějším člověkem. Pokud se budete snažit chovat laskavě, stanete se laskavějšími. Pokud však věnujete příliš mnoho pozornosti svým negativním pocitům, celý váš svět se smrskne a vy budete vše vnímat z mnohem užší perspektivy. Soustřeďte se na to, co je pozitivní, a váš rozhled se rozšíří. To je síla, kterou má pozornost, tvrdí web management-issues.com.

Jak přistupovat k týmu, kde jsou zastoupeny různé kultury

Představte si týmovou schůzi, ke které patří i společný pracovní oběd. Protože jsme všichni vyrůstali v různých kulturách, kde jsme si mimo jiné  osvojili i určitý styl stolování, který považujeme za jediný správný, rychle si všimneme, když někdo stoluje jinak. Chování jiných kultur nás obvykle velmi rychle upoutá – ale jenom tehdy, pokud se liší od toho, které máme zažité my sami.

Rychle si všimneme, když někdo jí jinak, a obvykle nám to bude připadat nezdvořilé a možná i nechutné. Naše představy o tom, jak by se lidé měli chovat při jídle či při práci, jsou hluboce zakódované v našich společenských normách. Navíc platí, že když jdou věci dobře, kulturních odlišností si zas tolik nevšímáme. Když se však stane něco nepříznivého, prvním impulsem obvykle bývá vidět naše kolegy ve světle jejich kulturních odlišností.

Zkuste myslet jinak

Jeden z nejlepších způsobů, jak se vědomě snažit o inovativní přístup, je aspoň jednou každý den porušit nějaký svůj zaběhlý zvyk. Je dobré takříkajíc vypnout svého autopilota. Jeďte do práce jinou cestou. Pracujte z jiného místa. Když váš tým navrhne nějaké řešení, zeptejte se, zda tu není ještě nějaká třetí alternativa, kterou by možná stálo za to otestovat.

Také se musíte snažit co nejefektivněji využívat rozmanitost ve vašem týmu k tomu, abyste dokázali přicházet s inovativnějšími řešeními. Snažte se využít rozmanitost, která kolem vás je, a díky tomu přicházet na nová, kreativní řešení. To vám pomůže najít neotřelé a nové myšlenky.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues