Jak podpořit kreativitu

S kreativitou je to jako s láskou – není až takový problém ji získat, jako si ji udržet. K udržení kreativity ve vaší firmě je nutné ji neustále podporovat a oceňovat. Je sporné, zda se dá kreativita „naučit“, či ne, každopádně existují důkazy pro obojí tvrzení.

T. Amabile, jedna z mála odbornic zabývající se kreativitou, identifikovala řadu faktorů, které kreativitu buď povzbuzují, nebo zabíjejí. Doporučuje, aby organizace očekávaly kreativitu od všech zaměstnanců, nejen od tzv. „kreativních typů“, a povzbuzovaly je. Věří, že většina lidí umí být kreativní. Zjistila ale, že pokud se hodnocení spojuje pouze s finanční motivací, většinou to kreativitu zabíjí (přestože prý má spousta manažerů jiný názor), stejně jako nátlak, deprese a strach ze ztráty zaměstnání. Dále naznačuje, že špatná může být i interní konkurence, lépe je prý mít externí „konkurenční nepřátele“.

Každý by měl začít u sebe. Býváme tak zaneprázdněni, že zapomínáme být kreativní. To, jak se budeme vědomě snažit být kreativní přirovnává k tomu, když chceme dosáhnout snížení hmotnosti – dieta pomůže jen krátkodobě, pokud chceme trvalé výsledky, je třeba změnit životní styl. Následně se můžete pokusit pozměnit i vaše pracoviště. Pokud vedete firmu, můžete svým zaměstnancům dát příležitost se dále vzdělávat. Některé organizace jsou totiž na kreativitě svých zaměstnanců značně závislé. (Např. Walt Disney založil školu pro své animátory a později ji využil, když přecházeli na počítačové animace).

Vznik jakési „firemní učebny“, kde budou „studenti“ moci experimentovat, může být nenákladným způsobem, jak podpořit kreativitu ve firmě.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight