Jak na změnu chování zaměstnanců

Když chcete dosáhnout změny chování zaměstnanců, měli byste si nejprve uvědomit, jaký vliv hraje organizační kultura. Zaměstnanci mají tendenci přijímat hodnoty, názory a další parametry ostatních lidí, s nimiž pracují, a to se odráží na jejich pracovních výkonech.

Dosáhnout změny chování v organizaci není jednoduché, ale je to možné za použití správných nástrojů a technik. Článek popisuje základní potřebné kroky. Při jejich aplikaci je však třeba mít na paměti, že revoluční změna, kdy mnoho inovací probíhá najednou, bývá méně úspěšná než postupné změny.

- Identifikujte, co je třeba změnit a podložte to argumenty. Ujasněte si, jaké konkrétní způsoby práce chcete změnit. Zaměstnancům předložte jasné vysvětlení očekávaných výsledků.

- Odhalte důvody individuálního odporu. Pomůže vám to správně strukturovat a komunikovat změny.

- Angažujte vedoucí změn na všech úrovních. Jejich úkolem bude zasvětit zaměstnance do celkové vize a aktivně předvádět specifické nové chování.

- Změňte způsob, jímž lidé mluví o vaší organizaci. Nesoustřeďte se jen na vyšší manažerský tým, ale na všechny úrovně organizace. Zapojte vyprávění příběhů o úspěšných pracovních postupech a budujte nový manažerský jazyk, který popíše nové způsoby práce.

- Uvolněte kulturu výraznou akcí. Pokud to se změnou chování myslíte vážně, dejte to jasně najevo všem jedincům v organizaci.

- Přesměrujte energii vaší organizace. Emoce jako nadšení, inspirace nebo motivace dávají programům pro změny chování pozitivní energii k úspěchu.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone