Jak mají malé firmy ustát recesi?

Nejen velké společnosti, ale i ty malé se musejí potýkat s recesí. Zatímco velké společnosti ji ustojí, ty malé by mohla stát existenci. Jak mají malé obchody čelit ekonomickému poklesu?

Když obchodníci uslyší o ekonomickém poklesu, měli by přehodnotit své trhy a zaměřit se na prodej. Nejlepší obranou je spojení se svými zákazníky.

Malé společnosti samozřejmě nemohou soutěžit s velkými firmami, proto musí myslet na způsoby, které pomohou jim a nekopírovat cestu velkých firem.

Může se jednat například o diverzifikaci sortimentu nebo způsob doručování zboží. Efektivním způsobem je také zákaznické schéma oddanosti.

Důležitá je také kontrola peněz, i když s tím mají malé firmy problémy i bez recese. Kontrolu nad jejich tokem zajistí rychlý a účinný fakturovací proces.

Zhoršení motivace zaměstnanců není jediným důsledkem finanční stránky věci. Dalším může být pracovní nejistota a firemní produktivita.

Období ekonomického poklesu může být pro majitele malých firem stresující a zároveň vyzývavé.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101