Jak léčit syndrom otravného šéfa

Jak léčit syndrom otravného šéfa

Na otázku, kdo je to otravný šéf, by snad dovedl svým způsobem odpovědět každý zaměstnanec. Je to šéf, který své podřízené neustále komanduje, namísto aby je jako tým stmeloval je naopak rozděluje a odmítá naslouchat jejich názorům. Otravný šéf se považuje za nejdokonalejšího člena firmy a ostatní individuality přehlíží. Ničí morálku i celkový chod společnosti a v případě malého podniku může být dokonce příčinou krachu. Každý manažer by měl být schopen takovou osobu odhalit, v sobě samém i ve firemním okolí. Otravného šéfa je třeba odhalit.

Má-li manažer podezření, že se otravný šéf ve firmě vyskytuje, měl by podniknout určité kroky. Nejprve by však měl získat relevantní důkazy. Může proto o příslušné osobě hovořit se zaměstnanci a klienty firmy, nahlédnout do účetnictví. Otravní šéfové totiž typicky utrácejí vysoké firemní částky na osobních tzv. režijních nákladech. Je třeba také sledovat, zda z nějakého firemního oddělení například neodchází příliš mnoho zaměstnanců, zda zde nejsou časté absence apod.

Otravný šéf by však nemohl být šéfem, kdyby nedisponoval určitými schopnostmi. Je proto třeba vždy zvážit jeho pozitivní a negativní přínosy firmě a podle toho se teprve zachovat. To, jak se manažer, který jej odhalil zachová k otravnému šéfovi záleží na konkrétních okolnostech. Může mu například doporučit koučing či další vzdělávání. Může mu také doporučit pozici, v jejímž rámci se nebude příliš často setkávat s lidmi. Úkoly, které měl doposud plnit pro něho totiž zřejmě byly moc náročné, a proto se stal otravným. Ten, kdo chce na otravného šéfa upozornit však musí pečlivě shromáždit důkazy a dokumentovat je konkrétními fakty.
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management