Jak interpretovat data, aniž by byla zavádějící

Ilustrační snímek

Také čtete každý den úžasné statistiky na webu, v novinách nebo je vidíte v televizi? Káva zlepší vaši paměť! 9 z 10 lidí vám doporučí právě toto řešení! 90 % účastníků potvrdilo… Pokud bychom věnovali alespoň minimální pozornost metodologii, pak bychom ignorovali celou předloženou studii.

Adekvátní interpretace dat a informací je však důležitá také v obchodním světě. Nechcete přeci „strašit“ (alespoň ne více než je nutné) své kolegy při poradách nebo obchodní partnery a předkládat jim zavádějící data. Zde je několik problémů kolem interpretace statistik, které připravil server Business 2 Community.

VÝZNAMNĚ vám/nám to pomůže…

Ano, jistě, jestliže je ale rozdíl mezi původním a novým stavem dostatečně VÝRAZNÝ. Pokud ne, pak může být interpretace dat velmi zkreslena a vaše kolegy ani partnery to jistě nepotěší, pokud budou mít přehnaná očekávání.

Pokud je například rozdíl v číslech 10 %, je rozdíl významný, pokud obvyklý stav není kolísavý. 2 % oproti normálu však nikoho neochromí. Neplýtvejte superlativy a výrazy zvláště determinujícími určitý výsledek, pokud nemáte skutečné důvody.

…se snížilo/zvýšilo o X %

Úžasně to zní, že? Záleží na konkrétních informacích. Padesát procent z deseti může mít samozřejmě zcela odlišný význam oproti dvaceti procentům ze dvou tisíc. Chcete-li udělat na někoho dojem, není to tedy nic složitého, pokud ovšem nezná přesné souvislosti.

Stejný případ nastává, pokud interpretujete konkrétní čísla. Náklad sto tisíc korun je oproti půl milionu zanedbatelný, pokud tedy nemáte firmu o pěti zaměstnancích nebo se například nejedná o náhlý výdaj jediného oddělení/člověka.

VŽDY/NIKDY se to (ne)podaří…

Je to stejné, jako když si v jediném článku přečtete studii o tom, jak vám čokoláda pomůže hubnout. Jistě, že pomůže podle této jedné studie. Pokud se však výsledky dále nereplikují…? Zřejmě zde figurovala náhoda nebo nějaký nahodilý faktor. Náš mozek má totiž tendenci zobecňovat poskytnuté údaje z okolí nebo minulých zkušeností. Pokud tedy máte tendenci znehodnocovat jisté skutečnosti, například, že nemáte vyjednávací schopnosti, protože jste naposledy selhali, uvědomte si jednotlivé případy, ve kterých jste naopak uspěli.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com