Jak do funkce vrcholového manažera

Lidé, kteří již pracovali v manažerské funkci a stojí opět před přijímacím pohovorem si často říkají, že už je nemůže nic překvapit. To je ale omyl. Uchází-li se člověk o práci ve středním managementu, navštíví zpravidla příslušný podnik dvakrát až třikrát a nakonec je přijat (nebo odmítnut) na základě svých dosavadních zkušeností a schopností. Jeho minulé úspěchy jednoduše určují budoucí kariéru. U managementu vrcholového je už ale všechno jinak.

Pohovor pro přijetí do vrcholové manažerské funkce se již netýká jen minulých úspěchů a dosažených dovedností kandidáta. Náboráře daleko více zajímá, jak konkrétně by kandidáti podpořili cíle a vize podniku. Hledají sebevědomou osobnost, která dokáže vytvářet a rozvíjet podnikovou vizi. Jestliže kandidát neví, o co usilovat, vrcholová manažerská funkce rozhodně není pro něho. Přijímací pohovor na takovou funkci může trvat několik dní. Kandidát v jeho rámci potká řadu lidí, s nimiž bude muset jednat, například na obědě. Předpokládat lze i účast manželky (manžela). Článek pro úspěšné zvládnutí pohovoru doporučuje tyto kroky:

- Uvažujte, jako byste už v podniku byli.
- Přemýšlejte, mluvte s jednejte strategicky.
- Dokažte, že jste týmovým hráčem za každé situace.
- Nenechte se strhnout neformální atmosférou.
- Přizpůsobte se kultuře podniku.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia