Jak bylo na Evropském KM Fóru?

Jak bylo na Evropském KM Fóru?

V říjnu 2003 skončilo osmiměsíční Evropské fórum o znalostním managementu s tématem „Výcvikové společnosti a jiné organizace pracující v síti: Jak organizovat naši práci a život?“. Shrnutí popisuje řadu aktivit a přináší zjištění a závěry fóra.

Výcvikové společnosti jsou sociální spolupracující formou, která nemůže být řízena obvyklými manažerskými koncepty. Výcviková společnost je založena hlavně na zájmu a entuziasmu jejích členů a prochází životním cyklem, který potřebuje podporu speciálních struktur a znalosti umožňujících rolí. Výcviková společnost přetváří organizaci vlivem na rozhodovací proces a hraním aktivní role na poli inovace, což musí být fakt velmi jasný managementu. Nejdůležitější faktory zajišťující motivaci a zapálení členů společnost jsou významnost a participace. Zaměřením na znalostní management a spolupráci virtuálních organizací dospělo fórum k názoru, že klíčem k úspěšné spolupráci je podpořit rozvoj metod k utvoření osobních vztahů a důvěry ve virtuálním prostředí.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com