Jak by měl vypadat projektový tým pro správu znalostí

Jestliže chce společnost dosáhnout určitého cíle, potřebuje k tomu – kromě zájmu investorů – různé dovednosti a zkušenosti. Jelikož členové projektového týmu obvykle pocházejí z různých oborů, je důležitým předpokladem práce důvěra, ať už na úrovni jednotlivců nebo obchodních jednotek.

Konzultanti ze společnosti **Andersen** vybírali pro projekty správy znalostí lidi z požadovaného oboru a dále z oddělení lidských zdrojů a informačních technologií. Odborníci se shodují v tom, že ideální tým by neměl mít více než 12 členů. Závazek člena vůči týmu je stejně důležitý jako jeho kvalifikace.

Vedení společnosti **Primerica** (finanční služby) řešilo potřebu shromažďování informací a jejich předávání prodejcům. Projektový tým správy znalostí měl za úkol navrhnout prototyp podpůrného systému pro finanční poradce. Ten v sobě zahrnoval prvky pro sledování klíčových obchodních ukazatelů, jako je čas od předložení nové strategie k podpisu dohody.

U týmů složených ze zástupců různých obchodních jednotek může být sporným bodem vedení. Velké organizace by měly svěřit vedení týmu do rukou vedoucího pracovníka zprávy znalostí (CKO), jak to udělala bostonská pobočka společnosti **Accenture**.

V závěru se autor zamýšlí nad optimální délkou projektu správy znalostí.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine