Investice s pozitivním dopadem (1/2): Investiční spektrum

Investovat s pozitivním společenským dopadem znamená, že jeden z cílů dané investice je smysluplná sociální změna. Banky však obvykle usilují o přesná měřítka a návratnost finančních výsledků. Lze tedy vytvořit fond, který by byl úspěšný v naplňování společenských i finančních cílů? Ano, lze.

Ilustrační snímek

V posledních 15 letech vytvořila banka Credit Suisse velkou investiční platformu právě pro investice s pozitivním společenským dopadem. Spravuje aktiva přesahující 3 miliardy USD. Stávající investiční metriky a celý rámec se však ukázal jako nevhodný pro tento druh investic. Manažeři i tak museli prokazovat, že daná investice dává smysl i byznysově, investiční produkt musel být stále perfektní i z finančního hlediska.

Spektrum dobročinnosti investic

Fond zacílený na pozitivní společenskou změnu musí být tedy přesvědčivý i z hlediska tradiční teorie portfolia. Finanční výnosy musejí být škálovatelné a atraktivní. Článek na webu obchodní školy INSEAD popsal investiční spektrum z pohledu pozitivního dopadu následovně:

  • Charita / neziskové organizace: Cílem je řešení společenských otázek, jsou závislé na dotacích a darech – tradiční filantropie
  • Sociální podnik: Cílem je řešení problémů neřešitelných jinými formami podnikání, financuje se aspoň částečně sám – podniková filantropie
  • Podnikatelský záměr zacílený na společenskou změnu: Usiluje o pozitivní dopad i zisk. Jde tedy o investování s dopadem, které je však více zaměřeno na zisk.
  • Trvale udržitelný byznys: Pozitivní dopad je součástí hodnotového řetězce, firmě umožňuje dlouhodobý zisk – jde o udržitelné/zodpovědné investování
  • Tradiční byznys: Tradiční investice do tradičních společností – firmy často vyvíjejí nějakou CSR nebo filantropickou aktivitu – tradiční investice založené na zisku

Nedávno se Credit Suisse skutečně podařilo vytvořit fond, jehož cílem byl pozitivní sociální dopad. Zaměřil se na příležitosti v Asii a získal značnou popularitu. Jak tedy vytvořit fond zacílený na smysluplný společenský dopad bez toho, aby muselo dojít ke kompromisům z pohledu tržních výnosů dané investice, aby byli spokojení i klienti? Dozvíte se v druhé části článku.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Investice s pozitivním dopadem (1/2): Investiční spektrum

Aktuální

Investice s pozitivním dopadem (2/2): Borůvky v Číně