Integrované řízení rizik ve firmě: Nová role pro lidi z financí

Existuje mnoho rizik a nejistot, s nimiž se musí firma vyrovnat. Jsou tu geopolitické události, volatilní finanční trhy, nově se objevující technologie a hrozba kybernetických útoků.

Ilustrační snímek

Máme více dat než kdy předtím...

... což však neznamená, že je také umíme vždy zanalyzovat a získat z nich vhledy do toho, jak ta či ona rizika zmírnit. Moderní finanční ředitelé však mohou tento úkol přijmout za svůj a pomoci ostatním získat lepší přehled o hrozících rizicích a nejistotách.

Nepodceňujte řízení rizik

Funkce řízení rizik firmy by měla být integrována do strategického i obchodního plánování. Pokud jste už někdy zažili nějaké provozní překvapení, které vyplývalo z neočekávaného rizika, víte, že byste měli rizika řídit lépe.

Kromě rostoucích objemů dat existují technologické novinky, které mohou narušit váš byznys model. To je důvod, proč musíte začít sbírat a analyzovat data a využít poznatky, které vám to přinese, abyste včas objevili nová rizika a nové příležitosti. Pouze pokud budete s daty pečlivě pracovat, můžete svůj byznys model a strategii včas upravit, připomíná nám web cfo.com.

Vzhledem k tomu, že v oblasti zpracování dat je velký nedostatek talentů, přichází jako zachránce finanční ředitel. Finanční odborníci jsou totiž vyškoleni právě na analýzu komplexních dat a mohou tak pomoci řídit složitá rizika.

Měli by nastavit integrovanému vykazování, které bude pokrývat:

  • Finanční údaje
  • Integritu dodavatelského řetězce
  • Hodnotu firemního brandu
  • Riziko objevení nové technologie s disruptivním potenciálem
  • Jakou hodnotu se daří vytěžit z dat

CFO je lídr, jehož tým umí modelovat na základě dat, rozumí riziku a ví také, jak tohle všechno souvisí s výkonem firmy. Automatizace uvolňuje finančním expertům ruce od opakovaných, rutinních úkolů. Proto by si měli umět najít čas na to, aby se už nedívali jen na účetnictví, ale aby se více analytické činnosti a zkoumali dopady digitálních aktivit. Finanční ředitelé by se pak měli snažit o to, aby v jejich firmě byly zavedeny procesy výše popsaného integrovaného řízení firemních rizik.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com