Inovace neznamená nic mystického

Inovace je slovo, které dnes a denně slýchá celá podnikatelská obec a obchodní sféra. Zdá se, jako by to bylo nějaké magické slovo, zaklínadlo firemního úspěchu na konkurenčním trhu. Inovace však není jen slovo či ekonomický pojem, nýbrž transformační proces. Proces, který je přímou spojitostí mezi firmou a jejím tržním úspěchem. Společnosti by sílu inovačních procesů rozhodně neměly podceňovat. Je třeba uvědomit si, že transformace podniku může přinést dobré i zlé.

Inovační snahy by každá společnost měla začít tím, že nejprve definuje, do jaké míry inovativní již je. Jinými slovy zhodnotit, jakými změnami již prošla a s jakým výsledkem. Každou vnitrofiremní inovaci je třeba zhodnotit a hledat nové přístupy pro jejich lepší uplatnění či úplné nahrazení. Úspěch tkví ve vytvoření firemního hodnotového řetězce za účelem dosažení co největšího zisku. To znamená pokusit se o změnu přístupu ke konkurenci i partnerům, podporovat kladný vnitrofiremní přístup k inovacím či v konečném důsledku založit i novou firmu.

Inovační proces stojí na třech vzájemně propojených pilířích: kreativitě, výběru a dopadu. Ty je v rámci každého inovačního procesu třeba vnímat jako neoddělitelný celek. Každá firma by se měla soustředit na vlastní kreativní potenciál, vytvářet nová řešení starých problémů, rozlišovat mezi jednotlivými možnostmi trhu, přičemž vybírat ty nejslibnější a věřit, že bude schopna posoudit dopad každé své obchodní změny. To je počátek úspěšných firemních změn.

**Datum vydání:** XI/2002

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young