Informační logistika - informace ve správný čas na správném místě

Internet původně sloužil jako nástroj k shromažďování informací pro armádu a vědu. Nyní je jeho využití mnohem širší, mimo jiné slouží i podnikům k prezentaci a ke komunikaci se zákazníky. S novými technologiemi se navíc zavádí tzv. mobilní Internet. Znamená rozšíření datového přenosu na mobilní přístroje jako např. PDA (**Personal Digital Assistants**). Jakého zboží se bude týkat mobilní nabídka? Klasické e-komerční zboží jako jsou knihy, CD či software nebude pro m-komerci využitelné beze změny. Výhodnější může být mobilní Internet pro informační portály – zprávy, práce, dražby, inzeráty…

V příštích generacích tzv. „inteligentního Internetu budoucnosti“ nebude rozhodující nabízet informace podle principu „Všechno všem“, ale „**just-in-time**“, tzn. správné informace ve správný čas do správných rukou. Informace nebudou sdělovány pouze podle explicitních potřeb zákazníka (na jeho žádost), ale také implicitně, např. s využitím znalostí o místě pobytu či o jeho předešlých zájmech. Správný čas k podávání informací budou určovat potřeby zákazníka. Klasickým příkladem může být např. nabídka akcí ve městě, kde se právě zákazník zdržuje. Dimenzí nového druhu inteligentních služeb nebude jen čas a místo, ale především obsah. Nemá smysl nabízet zákazníkovi návštěvu koncertu, pokud nemá večer čas nebo neposlouchá tento druh hudby.

Cíle informační logistiky jsou:
* Obsahový management (**Content Management**)
* Komunikační management (**Communication Management**)
* Časový management (**Time Management**)

Pro adekvátní obsah je důležitý správný výběr a zhodnocení informací. Vytváří se modely potřeb uživatelů a zjišťuje se, jaké informace potřebují v rozličných situacích. K podmínkám realizace komunikačního managementu patří předání relevantní informace na koncovém přístroji, který je uživateli právě k dispozici. Je třeba zodpovědět otázku: „Kde se uživatel nachází a jakými přístroji je vybaven?“ Mobilní přístup k informacím je drahý, displej na koncových přístrojích pro jejich zobrazení omezený, proto je důležité, aby informace byly přesně střiženy na míru zákazníkům.
Zdroj: Flexible Unternehmen - Informace pro manažery - týmová práce, odměňování zaměstnanců a další oblasti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexible Unternehmen