Informace je třeba sdílet

Pokud zaměstnanci a manažeři nesdílejí svoje vědomosti a znalosti, mohou společnosti ztratit miliony. Podstatou problému je porozumět, proč se lidé neradi dělí o to, co vědí. Na každém stupni firmy existuje obrovské množství informací (o zákaznících a jejich potřebách, požadavcích atd.), které se management firmy snaží usměrňovat pomocí nejrůznějších podnikových portálů, intranetu a software, které stojí velmi mnoho peněz. Sdílení znalostí není však jen otázkou technologie a obchodní strategie, je především záležitostí mezilidské komunikace.

V ideální firmě by měla hodnota manažerů dána ne tím, že vědí více, ale jejich schopností rychle komunikovat s personálem a uměním získat je pro určitý úkol. Úkolem vedení by mělo být vybudování atmosféry důvěry a tichého respektu, kde je podporována aktivní účast všech a kde jsou si zaměstnanci na všech úrovních vědomi, že úspěch předpokládá spolupráci. Realita je samozřejmě jiná. Jaké jsou ale důvody, proč se lidé neradi dělí o to, co vědí? Předně považují informace za zdroj moci - na tom mají svůj díl viny i vzdělávací systémy, které spolupráci příliš nepřejí.

Dalším důvodem je to, že si nejsme jisti hodnotou vlastních znalostí. Nejlepší vedoucí proto nelitují úsilí, aby se členové jejich týmů cítili potřební a znali vlastní cenu. Problémem při sdílení vědomostí je také vzájemná nedůvěra - spolupráce musí být založena na otevřenosti. Při týmové spolupráci je proto efektivnější, mají-li spolupracovníci čas se důkladněji poznat. Strach z negativního přijetí a neúspěchu nápadu může být další překážkou stejně jako spolupráce s vedoucími, kteří své znalosti prostě sdílet nechtějí. Spolupráce je základem úspěchu - což mimo jiné vyžaduje také změny v programu osobního rozvoje zaměstnanců.
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM