I tučňák vydělává aneb Jak nám v ICT Pro Linux pomohl vybudovat profesionální tým zajišťující počítačové kurzy a školení IT

ICT Pro s.r.o. je společnost poskytující profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem ICT Pro a jeho týmu zkušených certifikovaných odborníků je poskytovat firmám komplexní servis a řešení v oblasti ICT, aby se jejich zaměstnanci mohli plně a nerušeně věnovat svojí práci a aby ji mohli vykonávat efektivněji a efektněji.

Stabilita a zkušenosti ICT Pro na trhu vzdělávání IT

ICT Pro je na trhu od roku 1992 a poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího centra je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro tisíce posluchačů z mnoha desítek firem.

Komplexní nabídka služeb ICT a široká škála kurzů a školení IT

Vedle poskytování IT podpory, outsourcingu, správy sítí, vývoje SW a tvorby webů, nabízíme klientům zejména kurzy, školení a konzultace a to od základních kurzů až po vysoce odborná školení pro velmi náročné IT profesionály. Jedná se o původně vytvořená školení i certifikované kurzy Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále především Linux / Unix, Tru64, Open VMS, Networking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD. K dispozici je kompletní vzdělávací portál ICT Pro na adrese www.skoleni-ict.cz.

Jak to začalo s Linuxem

Začátky Linuxu na školeních byly poněkud vlažné. Posluchači, mnohdy považováni ostatními profesionály za podivíny ve světě IT, to neměli s prosazováním Open Source jednoduché. Prvotní nadšení manažerů z nízké pořizovací ceny systému rychle střídal strach z kompatibility a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. To postupně nahrávalo rozvoji linuxových školení. Náš tým spolu s našimi školiteli však záhy vytvořil osnovy prvních několika kurzů a začal je nabízet našim klientům.

Postupem času získával Linux všeobecný respekt a i my jsme začali k linuxovým školením přistupovat s mnohem větší vážností. Onen mnohými obávaný tučňák se pak konečně mohl těšit z úcty svých nově získaných obdivovatelů. Pro mnohé administrátory se dokonce stal i nejoblíbenějším zvířetem a někteří mu propadli natolik, že jej pravidelně navštěvují v zoologických zahradách. Jeden nejmenovaný správce sítě si dokonce tučňáka v jedné ZOO osvojil a dodnes jej podporuje pravidelnými sponzorskými dary. Není ani výjimkou, že děti linuxových expertů mají ve svých sbírkách plyšových hraček výhradně samé tučňáky.

Když se podíváme podrobněji na historický vývoj jednotlivých školení Linuxu, je patrné, že celkem věrně odrážel vývoj vlastního systému, jeho postupné pronikání do širšího povědomí a také kopíroval vývoj Open Source technologií a Internetu v naší zemi.

Účastníci školení Linuxu dnes

Dnes, kdy je slyšet Linux už hodně nahlas a když ještě za těmito hlasy stojí i velké dodavatelské firmy, tak na toto slovo začínají slyšet i zástupci velkých firem, které dosud setrvávaly u velkých ověřených Unixových řešení. Tito lidé přichází se znalostmi ze světa Unixu a řeší otázku, jak své oblíbené aplikace provozovat na Linuxu. Samotný Linux (nebo spíše obsah distribuce) už nepředstavuje řešení, ale jen podkladový systém pro další aplikace, které chtějí provozovat.

Také se mění úhel pohledu na systém a jeho pochopení. Na školení už nevyvoláte nadšení z prostého sdělení, že k tomu jde připojit tiskárna a vytisknout zkušební stránka, nebo že lze Linux použít v roli směrovače, protože k tomuto účelu již používají firmy specializovaný hardware.

Naší reakcí na tento trend je tedy tvorba nových a stále odbornějších školení pro top experty, jako např. v oblastech Linuxu a provozu VPN, clusteringu, virtualizace, pokročilých technik programování a vývoje pod Linuxem/Unixem apod., podrobněji viz. kurzy v oblasti Unixových systémů. K našim významným referencím v oblasti Linuxu dnes již patří i celá řada velkých nadnárodních korporací, které si své odborníky nechávají proškolit právě v našem školicím centru ICT Pro s.r.o.

Naše podpora Linuxu a blízká budoucnost

Abychom podpořili Linux u nás, pomohli s rozvojem profesní dráhy českých IT odborníků a rovněž tedy přivedli naše kurzy a školení v této oblasti na mezinárodně uznávanou úroveň, stali jsme se sponzory a rovněž autorizovanými partnery světově uznávané organizace Linux Professional Institute, udávající směr a úroveň znalostí všem, kteří si budují kariéru v oblasti Linuxu a Open Source technologií.

Díky ICT Pro již Fórum LPI spustilo stránky v českém jazyce, a proto je tedy tato distribučně nezávislá a zároveň mezinárodně uznávaná koncepce know-how a ucelený systém certifikací nyní mnohem dostupnější i českým IT odborníkům v oblasti Linux a Open Source. Získávání praktických zkušeností a hlubších znalostí v této oblasti pak představují cennou průpravu, kterou zaměstnavatelé v dnešním konkurenčním tržním prostředí vyhledávají.