Firmy stále častěji pověřují službami externí firmy

Pro některé firmy je například řízení lidských zdrojů úkol, který jim příliš komplikuje práci a nespadá do jejich oboru. Jedním z řešení je outsourcing – firma pověří řízením oddělení lidských zdrojů externí firmu.

Outsourcing není nová záležitost – téměř každé větší společnosti vede účetnictví externí firma. V současnosti (zhruba od první poloviny 90. let) se prosazuje outsourcing informačních technologií (např. údržba počítačové sítě).

Náklady na řízení outsourcovaných služeb se postupem času snížily (zejména v USA), a to díky levnější komunikaci, standardizaci webových nástrojů a rychlosti automatizace vlastních datových služeb. Odborníci také provádí tyto služby rychleji, kvalitněji a s nižšími náklady, než by mohla zajistit vlastní firma.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist