Firmy kladou stále větší důraz na spolupráci zaměstnanců

Ještě v 19. století byly pracovní síly považovány pouze za komoditu. S rozvojem informačních technologií se však změnil i pohled na zaměstnance. Firmy začaly uznávat hodnotu jejich znalostí.

Z průzkumu, který provedl časopis InformationWeek, vyplývá, že většina firem podporuje spolupráci a sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Zjistily totiž, že se díky spolupráci zvyšují pracovní výkony lidí a že veškeré procesy probíhají lépe. Když zaměstnanci řeší všechny problémy společně (někdy i s externími partnery firmy), má tato spolupráce kladný vliv i na výslednou kvalitu výrobku..

Zlepšování spolupráce zaměstnanců však s sebou přináší i některé problémy. Rozpočet firem není neomezený a někteří zaměstnanci také nejsou příliš ochotni se změnit.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: InformationWeek - portál předního amerického magazínu InformationWeek věnovaný moderním technologiím a byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje InformationWeek