Firma není diskotéka

Většina rozhodování v reálném světě se zužuje na základní výběr mezi zbraněmi a máslem. Je tomu tak alespoň podle indického rčení, které si klade otázku, k čemu jsou zbraně, když lidé hladovějí. Afgánští bojovníci, staří Římané nebo nacisté by asi nesouhlasili s tím, že k ničemu, o to ale nejde. Jedná se o to, že musíme vždy zaujmout jednu z pozic nebo zůstaneme stát někde uprostřed mezi nimi, v jakémsi vakuu.

Ve světě obchodu můžeme místo zbraní a másla hovořit o dilematu lidí stojících proti technologickým výdobytkům. Současný trend totiž upřednostňuje technologie nad lidské síly, i když by bylo správné hledat spíše rovnováhu v podobě správných lidí pracujících se správnými aplikacemi. Výše zmíněným vakuem jsou tedy v ekonomickém smyslu neúčinnosti trhů, obchodní bariéry, ale také mezery v inovačních řešeních a neschopnost, které se řeší jen velmi omezené množství snah.

Technologické inovace nemohou na pracovištích uspět bez dohledu a aktivní účasti vůdců. Autor článku přirovnává implementace technologických řešení bez odpovídajícího dohledu vedoucích pracovníků firem k legračním a jednoduchým snahám, jaké jemu osobně evokuje hudba a styl „disko“. Když se tedy technologické inovace co nejvíce vzdálí od diska, půjde tedy o správu znalostí, složité portály, business intelligence nebo e-learning, vedení již není přepychem, ale nutností.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM