Firemní tajemství je nutno chránit

Kradení firemních tajemství je v globálním konkurenčním prostředí běžnou součástí podnikatelské strategie. Praktiky vyzvědačství a špionáže se neomezují pouze na politiky.

Na firemní tajemství nejčastěji dohlížejí kontroloři nebo střední management. Především tito lidé tedy musí vědět, co je nutno chránit. Jedná se zejména o myšlenky, interní informace, datové soubory a počítačové programy, ale stejně tak o celou řadu dalších informačních zdrojů.

Díky moderním technologiím (mikrofony, kamery, kopírky) je možno provést krádež takovým způsobem, že postižená firma nezaregistruje žádnou hmotnou ztrátu. V rámci obranné strategie mohou firmy:

- rozvíjet kulturu bdělosti,
- sledovat, jak zaměstnanci využívají kopírky, Internet a e-mail,
- instalovat na důležitá místa poplašné systémy,
- kontrolovat podezřelé kufříky, batohy a schránky s nářadím atd.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com