Firemní etika na firemním webu

O etice se v současném obchodním světě hovoří stále dokola. Mnozí zaměstnavatelé ale nevědí, jaké konkrétní etické otázky by jejich zaměstnance vlastně zajímaly, co o firemní etice zaměstnanci vědí a co nevědí. Zaměstnanci se totiž obávají vyjadřovat své otázky ohledně etických zásad na pracovišti přímo, jelikož mají strach z reakce svých nadřízených nebo kolegů. Jak tedy řešit jejich problémy s chápáním etiky na pracovišti? Stále větší počet firem využívá v tomto smyslu své intranetové nebo internetové stránky. Na těch mají zaměstnanci možnost seznámit se s firemními etickými standardy a pokládat příslušné otázky, případně odpovídat na otázky položené zaměstnavatelem.

Výhodným se na intranetových či internetových stránkách firem ukázalo být zejména využití případových studií, článků a dotazníků vztahujících se k etice. Dotazníky by měly zaměstnancům nabízet více možností odpovědí i rozepsání se o daných otázkách vlastními slovy. Důležité je přitom ptát se na názor ke konkrétním etickým otázkám, např. sexuálnímu harašení. Pro zaměstnavatele je pak důležité sledovat počet přístupů zaměstnanců ke konkrétním etickým tématům, otázky, které je nejvíce zajímají. Mnohé jim napoví i počet nesprávných odpovědí v dotaznících.

Zjišťování zájmu zaměstnanců o etické otázky pomocí intranetových nebo internetových stránek může být ovšem produktivní jen v jediném případě – nebude-li spolu s počtem přístupů zaměstnanců na konkrétní stránky zjišťována i jejich totožnost. Zaměstnanci by v opačném případě neodpovídali na otázky podle svého vlastního názoru (nebo vůbec) a zaměstnavatelé by nemohli zjistit, kam ve firmě směřovat své vzdělávací aktivity v souvislosti s etikou.

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher