Emocionální inteligence jako součást manažerské strategie

Emocionální inteligence jako součást manažerské strategie

Emocionální inteligenci je v dnešní době v rámci manažerských programů a strategií přikládána stále větší důležitost. Podle odborníků se jedná o jakousi prerekvizitu lidí a společností, která jim dává možnost automaticky vyjádřit sebe sama. Zároveň se domnívají, že svět by byl lepší, kdybychom se naučili ovládat svou emocionální stránku, své impulzivní chování. To platí samozřejmě i v pracovním prostředí. Lidé, kteří se po této stránce lépe ovládají jsou v práci obecně úspěšnější. Emocionální inteligenci lze dnes již také měřit. Po vzoru inteligenčního kvocientu (IQ) tak mluvíme o EQ – emočním kvocientu. Názory vědců na fakt, do jaké míry spolu EQ a IQ souvisejí se však neustále liší ,nemůžeme tedy tuto otázku jednoznačně zodpovědět.

Měření EQ pro potřeby zaměstnání se jeví stále podstatnějším. Emoční inteligence ukazuje, nakolik je člověk schopen porozumět chování druhých lidí, vcítit se do jejich situací. Zaměstnavatelům tak pomáhá především najímat vhodné pracovníky. Jak se však emoce konkrétně měří? Problém takového měření je v tom, že zatímco u IQ testů existují správné a špatné odpovědi, u testů emociální inteligence to tak není. Ortodoxní přístup k měření EQ nebyl dosud vynalezen. Nejčastěji se tak sledují reakce potenciálních zaměstnanců v několika oblastech jejich psychiky:
- emoční odolnost
- motivace
- interpersonální vnímavost
- vliv na druhé
- schopnost rozhodování
- sebeuvědomění
- svědomitost a integrita

Globálně lze říci, že měření EQ zahrnuje uvědomování si sebe sama, uvědomování si sebe sama v sociálním prostředí, schopnost vedení sebe sama a sociální dovednosti. Společnosti by si proto měly v rámci svých manažerských strategií osvojit některý z modelů měření EQ, jakým je například tzv. **Team Management Profile** společnosti **Team Management Systems**. Takový program pomáhá porozumět preferencím, které tvoří naše osobnosti. Někdo například rád iniciuje vlastní nápady a mění tak svou práci, někdo se snadno znudí, někdo rád komunikuje s ostatními. Jakmile takové věci jednou podnik ví, může na nich postavit nejen své manažerské strategie, ale celý svůj úspěch.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems