Efektivní ochrana proti škodám způsobeným počasím

Efektivní ochrana proti škodám způsobeným počasím

Americký úřad **Energy Information Administration** (EIA – Správa informací o energiích) uvádí, že výdaje za energie dosahují ve Spojených státech až 7 % hrubého domácího produktu (GDP) a představují významnou část výdajů průmyslu a obchodu.

Přestože existuje mnoho faktorů majících vliv na cenu energie, jedním z nejdůležitějších z nich je počasí. Přestože jsou snahy o snížení spotřeby velmi důležité, mohou být zcela znehodnoceny, přijde﷓li nečekaně špatné počasí.

Různé nástroje řízení rizik se v Americe objevují již od konce minulého století v souvislosti s restrukturalizací energetiky, která dodavatelům nemůže v podmínkách konkurenčního prostředí zaručit stabilní zisky bez ohledu na náklady spojené s podnikáním. Energetické firmy se proto začaly zajímat o kombinace nástrojů řízení rizik pro ochranu před výkyvy průměrné teploty a cen.

Třídy produktů řízení rizik počasí zahrnují finanční operace typu swap, cap, floor a collar. Platby za tyto finanční nástroje jsou definovány jako určité množství například dolarů vynásobené rozdílem uvedeným ve smlouvě a skutečným rozdílem, ke kterému došlo v období platnosti smlouvy. Operace swap jsou soukromě dohodnuté finanční kontrakty, které umožňují dvěma stranám poskytovat si navzájem ochranu před cenovými výkyvy.

Operace typu cap a floor se podobají operacím swap, protože poskytují cenovou ochranu předem definované úrovně, liší se však možností dodavatelů energie i koncových uživatelů mít užitek z příznivého vývoje cen. Při použití operací cap nebo floor jsou všechna rizika předem definována.

Operace typu collar poskytují výrobcům energie a koncovým uživatelům cenovou ochranu omezením extrémních výkyvů trhu, které povolí cenám pohyb pouze v definovaném rozmezí. Operace collar mohou být i zdarma, neboť jsou částečně „placeny“ společnostmi, které se vzdaly části zisku z příznivého vývoje cen.

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: Energy User News - Informační server pro distributory elektřiny a pro zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Energy User News