E-learning není správa znalostí

V myslích mnoha manažerských pracovníků se zakořenila představa, že správa znalostí je totéž co e-learning. Ve skutečnosti je však e-learning nástrojem vzdělávání, školení a nikoli správy znalostí, což je velký rozdíl. E-learning by pouze mohl být základním pilířem správy znalostí. To by se však e-learningové společnosti musely nejprve seznámit se skutečným významem pojmu správa znalostí a její aplikací v praxi. Jestliže by se e-learning měl stát opravdovou podstatou správy znalostí, je třeba uvědomit si o správě znalostí následující:

- Nejde jen o návratnost investic, nýbrž o budování intelektuálního kapitálu.
- Zahrnuje vzdělávací komunity i individuální studující.
- Experti jsou všude.
- Kvalitní učení vyžaduje kvalitní znalostní objekty.

E-learning se tak může stát podstatu správy znalostí, jestliže se bude více soustředit na vzdělávací komunity a propojení znalostí v reálném čase s existujícími znalostmi lidí v jejich zaměstnání. Kladení většího důrazu na ucelené znalosti v podstatě znamená:
- možnost spojit lidi do skupin, komunit,
- možnost podporovat vzdělávací komunity ve vytváření znalostních objektů,
- zahrnování výše uvedených objektů do učebních profilů komunity,
- vytvoření expertních a učebních profilů komunity.
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com