Dovedná komunikace a vedení týmu

Dovedná komunikace a vedení týmu

Mnoho pracovních problémů má svůj počátek i konec v komunikaci a jednání. Dvě hlavní otázky ukáží, jak spolu mohou co nejlépe vycházet lidé na různých stupních podnikové hierarchie.

Jak úzký vztah by si měl budovat šéf ke svým podřízeným? Pokud působíte ve vedoucí funkci a máte ke svým podřízeným velmi dobrý vztah, pak o nich pravděpodobně víte mnoho věcí, které vás mohou v diskusi a při řešení problémů rozptylovat, případně se mohou stát zdrojem osobních narážek. Právě ve složitých situacích samozřejmě členové týmu využijí vaše slabé stránky ve svůj prospěch. Osobní informace vytvářejí blízký vztah, zároveň ale činí zranitelnými. Právě proto je zejména ve vedoucí funkci důležité umět vytvořit sice osobní bázi pro každodenní komunikaci, tedy být milý, přístupný dialogu, otevřený, umět se společně smát a bavit, to by se ovšem nemělo zaměňovat s přátelstvím a zvykem otevřeně vyprávět vše, co by mohlo na ostatní zapůsobit. Zachování určité distance je pro vedoucího týmu dokonce životně důležité. Jenom tak je potom schopen věcné kritiky svých podřízených, která vede ke splnitelným cílům.

Jak reagovat na povýšení? Promluvte si se svými kolegy o tom, co jim na dosavadním vedení připadalo správné a co by mělo být zachováno a naopak. Vyvarujte se ale jakéhokoliv hodnocení vašeho předchůdce nebo spolupracovníků. Porovnejte výsledky diskuse s vašimi cíli a představami a vytvořte koncept, který bude jejich synergií a odůvodní smysluplnost vašich plánů, aniž byste ignorovali připomínky kolegů. Poděkujte spolupracovníkům za pomoc, podporu a myšlenky. Hovořte s kolegy o svých cílech. Seznamte je se svou strategií a diskutujte s nimi o tom, jak se s ní dokáží ztotožnit a přispět k jejímu úspěchu. Vytvořte otevřenou a konstruktivní atmosféru, v níž budete respektováni a akceptováni.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz