Dobrým vůdcem snadno a rychle

Mnoho firem zná tu situaci: mají ve svém personálu výborného vůdce, který však zatím má jen málo zkušeností. Nemají ale žádný plán pro další rozvoj jeho schopností. Firmy si musejí ve svém interním prostředí skutečné vůdce vychovávat a rozvíjet. Je třeba nelézt způsob proto, jak určit klíčové adepty na budoucí místa nejdůležitějších firemních vůdců a věnovat jim dostatečný prostor pro osobní rozvoj. Historie totiž ukázala, že se firmám externí najímání „nejlepších“ vůdců nemusí vždy vyplatit.

Rozvíjení osobních a profesních dovedností vedoucích pracovníků je nejefektivnější, probíhá-li aktivně uvnitř firmy. Firma v jeho rámci odhalí talenty svých zaměstnanců. Jakmile se o těchto talentech dozví, může daleko efektivněji vybrat vhodného kandidáta na post vůdce firmy v dalších 10-15 letech a připravit plán pro jeho rozvoj. Získá tím i větší pravděpodobnost, že klíčoví zaměstnanci firmu neopustí. Příklad takového úspěšného plánu shrnuje článek do čtyř bodů:
- Komunikace se všemi zaměstnanci firmy ve smyslu získání podpory pro rozvoj zvoleného zaměstnance.
- Vybraný zaměstnanec musí být přítomen na vnitrofiremních mítincích i při externích aktivitách firmy.
- Vybraný zaměstnanec musí být školen a rozvíjen v manažerských dovednostech, například finančním řízení.
- Vybraný zaměstnanec by se měl zúčastňovat i veřejných akcí pořádaných pro manažery v rámci celého oboru (za přítomnosti i jiných firem).

Rozvoj managementu je pro firmy velice důležitý, jelikož v podstatě zajišťuje její chod. Je tedy třeba zvolit vhodné kandidáty na firemní vůdce co nejdříve a co nejrozvážněji. Dobrého vůdce či osobu, která má reálné šance se dobrým vůdcem stát mohou firmy odhalit pomocí jednoduchých otázek, například:
- Má daná osoba dostatečné nadání pro inspiraci a řízení druhých?
- Motivuje ji více možnost pomáhat firmě v úspěchu, nebo mít kancelář na ředitelství významné firmy?
- Umí plánovat a přemýšlet o budoucnosti?
- Je slušná, veselá, nadšená? Umí zvolit správný přístup k lidem a angažovat se?
- Respektuje osobní život svůj i ostatních zaměstnanců firmy?

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Coxe Group - Stránky americké konzultantské společnosti Coxe Group, Inc. Informace z oblasti managementu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Coxe Group