Dlouhá je cesta KM

Dlouhodobý úspěch většiny KM (znalostní management) iniciativ není jako sprint k cílové čáře, spíše jako vysokohorská túra. Klíčem k úspěchu není závěrečný finiš, ale to, co získáme v průběhu cesty. Některé KM iniciativy selhávají právě vinou „závodnické“ mentality. Ta obětuje dlouhodobé plánování prospěšnosti a nakonec podkope potenciální hodnotu jinak úspěšnému KM pokusu.

Organizace angažující se v KM mohou předejít některým léčkám zaměřením se na pár důležitých principů a zajištěním, že všechny rozhodnutí a plány vycházejí z těchto principů:
* držet program v souladu s potřebami organizace,
* udržovat vlastnictví,
* řídit veškerý životní cyklus,
* použít správná optimální kritéria,
* být realistický v odhadování podpůrných potřeb.

K zahájení a udržení plně rozvinutého KM je potřeba úsilí. Realizace KM vyžaduje mnoho dlouhodobých plánů a vytrvalost. Při plánování hledejte milníky, které můžete použít k měření pokroku. Při realizaci zastavte, abyste mohli zhodnotit, zda se s těmito milníky shodujete.
Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine