Diverzita pomáhá: Zpráva o finančních dopadech rozmanitosti

Společnosti s rozmanitou pracovní silou mají lepší výsledky. Nedávný výzkum společnosti McKinsey ukázal, že firmy, které dosáhly nejlepšího hodnocení etnické a genderové diverzity, dosahují co do finančních ukazatelů lepších výsledků, než je národní medián pro jejich zemi. A na druhé straně společnosti, které se v tomto hodnocení umístily na spodních příčkách, dosáhnou pouze podprůměrných výsledků.

Zpráva s názvem Diversity Matters přináší závěry, které vyplývají z dat získaných od více než 366 firem z Kanady, Latinské Ameriky, Velké Británie a USA. Právě finanční výsledky firem a charakteristika složení top managementu a správních rad byly hlavní ukazatele, které se ve výzkumu sledovaly.

Výhod rozmanité pracovní síly

Korelace neznamená automaticky kauzalitu, ale naznačuje, že firmy s rozmanitým managementem mají tendenci dosahovat lepších výsledků než jejich konkurenti, kteří o diverzitu nijak neusilují. Společnosti, které jsou genderově rozmanité, mají 15% šanci, že nechají své konkurenty za sebou. A to není vše; etnicky rozmanité firmy mají dokonce 35% šanci na výsledky lepší, než kterých dosahuje konkurence.

To jsou opravdu lákavá čísla. Rozmanitý talent zkrátka přináší jistou konkurenční výhodu. Je proto pravděpodobné, že i další oblasti, kde je možné dosáhnout rozmanitosti (např. sexuální orientace nebo věk a zkušenosti) také firmě přinesou podobnou výhodu.

Dosahování diverzity

Jak tedy diverzity dosáhnout, když přináší takové bonusy pro výkon celé firmy? Není to snadné. Například ženy jsou dnes v top managementu stále ještě vzácností. Vzhledem k tomu, že diverzita patrně přináší citelnou konkurenční výhodu, můžeme v této oblasti očekávat zlepšení.

Většina organizací se však musí ještě hodně snažit, aby výhod popsaných ve zprávě dosáhla. Dokonce i společnost McKinsey přiznává, že i jí v tomto ohledu ještě čeká hodně úsilí. Firmy, které zaváhají, ale nakonec budou ještě více zaostávat. Firmy na druhé straně, které dovedou zaujmout talenty s rozmanitým původem, mohou očekávat příznivý dopad na výkon celé organizace.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company