Diversity counts: Report on financial impacts of diversity

Diverzita pomáhá: Zpráva o finančních dopadech rozmanitosti

Companies with diverse workforces have better results. Recent research by McKinsey proves that companies in the top quartile for gender or racial and ethnic diversity achieve financial returns that are above the national medians of their country. Companies in the bottom quartile are more likely to achieve lower returns.

The Diversity Matters report examined data from 366 companies based in Canada, Latin America, the United Kingdom and the United States. Financial results and the characteristics of members of top management and boards were taken as the most important metrics.

Advantages of a diverse workforce

Correlation does not equal causation, but it indicates that companies with diverse leadership tend to be more successful than companies that do not commit to diversity. Gender-diverse companies are 15% more likely to outperform their peers. And that is not all - ethnically diverse companies are even 35% more likely to outperform their competitors.

These are interesting statistics. Diverse talent simply brings some level of competitive advantage. It is probable that other kinds of diversity (in sexual orientation and in age and experience for example) will also bring such an advantage.

Achieving diversity

How can a company achieve this level of desirable diversity? It is not easy. Women, for example, are still rare in top management teams. Taking these facts into consideration makes diversity compelling, so perhaps we can expect improvements. Most organizations must try harder to exploit the full advantages of diversity that have been proven both in the report and long-term research.

Even McKinsey admits that there is much work to be done in this area in their own organization, as well as in other companies. The slow starters will fall further behind. On the other hand, companies that are successful in attracting diverse talents on all levels can expect quite substantial financial benefits.

-jk-

  Diverzita pomáhá: Zpráva o finančních dopadech rozmanitosti

  Společnosti s rozmanitou pracovní silou mají lepší výsledky. Nedávný výzkum společnosti McKinsey ukázal, že firmy, které dosáhly nejlepšího hodnocení etnické a genderové diverzity, dosahují co do finančních ukazatelů lepších výsledků, než je národní medián pro jejich zemi. A na druhé straně společnosti, které se v tomto hodnocení umístily na spodních příčkách, dosáhnou pouze podprůměrných výsledků.

  Zpráva s názvem Diversity Matters přináší závěry, které vyplývají z dat získaných od více než 366 firem z Kanady, Latinské Ameriky, Velké Británie a USA. Právě finanční výsledky firem a charakteristika složení top managementu a správních rad byly hlavní ukazatele, které se ve výzkumu sledovaly.

  Výhod rozmanité pracovní síly

  Korelace neznamená automaticky kauzalitu, ale naznačuje, že firmy s rozmanitým managementem mají tendenci dosahovat lepších výsledků než jejich konkurenti, kteří o diverzitu nijak neusilují. Společnosti, které jsou genderově rozmanité, mají 15% šanci, že nechají své konkurenty za sebou. A to není vše; etnicky rozmanité firmy mají dokonce 35% šanci na výsledky lepší, než kterých dosahuje konkurence.

  To jsou opravdu lákavá čísla. Rozmanitý talent zkrátka přináší jistou konkurenční výhodu. Je proto pravděpodobné, že i další oblasti, kde je možné dosáhnout rozmanitosti (např. sexuální orientace nebo věk a zkušenosti) také firmě přinesou podobnou výhodu.

  Dosahování diverzity

  Jak tedy diverzity dosáhnout, když přináší takové bonusy pro výkon celé firmy? Není to snadné. Například ženy jsou dnes v top managementu stále ještě vzácností. Vzhledem k tomu, že diverzita patrně přináší citelnou konkurenční výhodu, můžeme v této oblasti očekávat zlepšení.

  Většina organizací se však musí ještě hodně snažit, aby výhod popsaných ve zprávě dosáhla. Dokonce i společnost McKinsey přiznává, že i jí v tomto ohledu ještě čeká hodně úsilí. Firmy, které zaváhají, ale nakonec budou ještě více zaostávat. Firmy na druhé straně, které dovedou zaujmout talenty s rozmanitým původem, mohou očekávat příznivý dopad na výkon celé organizace.

  -jk-

  Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství