Deset stupňů ke zlaté v řízení IT oddělení

Potřebujete několik doporučení k tomu, jak řídit vaše IT oddělení, aby bylo spolehlivé, ekonomičtější a vytvářelo skutečné hodnoty? Článek popisuje 10 kroků k efektivnímu IT oddělení, které na nedávné americké konferenci informačních manažerů pořádané serverem **TechTarget** formuloval výkonný ředitel společnosti **Alinean Software Inc.** Tom Pisello.

- Uvažujte jako výkonní ředitelé. Nejprve se soustřeďte na byznys.
- Komunikujte výrazy srozumitelnými podílníkům vaší organizace, jako je „konkurenční výhoda“, „růst“, „vyúčtování příjmů“ apod.
- Přemýšlejte strategicky. Vytvořte kompetitivní analýzu pro srovnání s ostatními firmami ve vašem sektoru.
- Ujasněte si, kde přesně se vaše firma nachází z pohledu věcí jako je čistý příjem v porovnání s investicemi a výnosy z IT.
- Řiďte takticky. Projektujte návratnost investic. Zaměřte se na dopad vašich projektů na celý podnik.
- Nezapomínejte na nehmotné výhody a rizika, jako sou náklady, finanční dopad, snižování IT nákladů, příjmy apod.
- Řiďte investice do IT jako portfolio.
- Převeďte návratnost investic projektu na finanční dopad.
- Buďte agilní a obezřetní, zároveň však také inovativní.
- Průběžně vytvářejte analýzy interní a externí návratnosti investic.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com