Deset principů motivace

Deset principů motivace

Manažeři si často pokládají otázku, jak motivovat své zaměstnance, aby dělali to, co chtějí jejich nadřízení. Odpověď zní: nijak. Zaměstnanci již motivovaní jsou, a proto je třeba odhalit, co je vlastně motivuje a tuto znalost využít k dosahování podnikových cílů. Článek na základě dvacetileté zkušenosti autora v oboru shrnuje deset principů motivace.

- Každý má nějakou motivaci.
- Lidé jednají z vlastních pohnutek, nikoli pohnutek jiných.
- Lidé se mění na základě bolesti.
- Klíčem k efektivní komunikaci je identifikace s okolím.
- Nejlepší způsob, jak získat pozornost lidí spočívá ve věnování pozornosti jim.
- Hrdost je silný motivátor.
- Nemůžete změnit lidi, pouze jejich chování.
- Zaměstnancův pocit se stává zaměstnavatelovou realitou.
- Konzistentně získáte chování, které konzistentně očekáváte a podporujete.
- Všichni se soudíme na základě našich motivů, ostatní však soudíme podle jejich činů.
Zdroj: MadeForSuccess.com - stránky amerického manažerského konzultanta Chrise Widenera
Zobrazit přehled článků ze zdroje MadeForSuccess.com