Desatero manažerské neschopnosti

Epidemie špatného managementu se šíří po celém světě a má některé základní společné rysy. Článek shrnuje deset projevů naprosté manažerské neschopnosti.

- Neschopnost jednat. Toto je základní manažerský nedostatek. Skutečný vůdce dokáže rozhodovat, neschopný si hledá výmluvy.

- Udržování věcí v tajnosti. Pokud budete zacházet se zaměstnanci jako s dětmi, budou se jako děti chovat, což pro vás znamená problémy. Chovejte se k nim jako k dospělým a pak očekávejte dospělé reakce.

- Přílišná citlivost vůči všemu v okolí. Většina manažerů si myslí, že příliš citliví jsou jejich zaměstnanci, ve skutečnosti však popisují sami sebe.

- Odpor k odchylování od zažitých postupů. Manažeři, kteří se vždy řídí příručkami, zapomínají, že pravidla a procesy existují pro to, aby urychlovaly chod byznysu, nikoliv jej ritualizovaly.

- Upřednostňování slabých kandidátů při obsazování nových míst.

- Soustředění na dílčí úkoly a ignorování širší perspektivy. Toto je problém manažerů, kteří nemají představu o tom, co vlastně dělají.

- Neschopnost určit a dodržovat termíny.

- Nezájem o opětné přijetí bývalých zaměstnanců nebo kolegů z jiné firmy. Tento postoj vede k přehlížení kvalitních lidí na trhu práce.

- Závislost na konzultantovi. Manažeři se takto vyhýbají těžkým rozhodnutím.

- Skutečně špatní vůdcové pracují příliš mnoho hodin. Myslí se sice, že je to projev hrdinství, ale ve skutečnosti jde o jeden ze základních projevů neschopnosti.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues