Desatero dobrého byznys plánu

Základem každé úspěšné firmy je pečlivě sestavený a aktualizovaný byznys plán. Udává směr, usnadňuje komunikaci a zavádí výkonnostní měřítka. Vedle toho neustále nutí podnikatele zvažovat silné a slabé stránky jejich aktivit. Je také předpokladem pro získání investorů. Co všechno by měl zahrnovat?

1. Definice problému. Každý podnikatelský plán musí začínat vysvětlením problému, který chce podnikatel řešit – nikoli popisem firmy a jejích produktů.

2. Řešení a výhody. Podnikatelský plán není místem pro detailní specifikace produktů. Místo toho vysvětlete, proč a jak funguje, včetně výčtu výhod pro zákazníky. Vyvarujte se technického žargonu.  

3. Odhad velikosti trhu. Zmapujte vývoj oboru, do kterého vstupujete, segmentaci a dynamiku trhu, zákaznickou základnu. Pracujte s informacemi z relevantních zdrojů.

4. Vysvětlení podnikatelského modelu. V této sekci jasně vysvětlete, jak si budete vydělávat peníze a dále s nimi nakládat.

5. Konkurence a udržitelná výhoda. Sepište a popište veškeré konkurenty včetně výrobků a služeb, které ty vaše mohou nahradit. Definujte svou udržitelnou výhodu a hranice, které budou držet konkurenci na uzdě.

6. Strategie marketingu a prodeje. Shrňte, jak proniknete na trh, včetně cenových a distribučních kanálů a strategických partnerství. Časově vymezte klíčové milníky.

7. Vedoucí tým. Investoři často sázejí na lidi, nikoli produkty. Ukažte, že máte odhodlání uspět. Specifikujte vedoucí představitele včetně poradců.

8. Finanční požadavky. Specifikujte, jaký objem finančních prostředků budete potřebovat a jak je hodláte použít.

9. Finanční prognóza. Specifikujte příjmy a výdaje minulých tří let (jsou-li relevantní) a prognózu pro následujících pět let.

10. Výstupní strategie. V této sekci shrňte pro případné investory, kdy a v jaké podobě mohou očekávat návratnost svých peněz.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com