Deriváty počasí nejsou podle WRMA klasickým pojištěním

**Americká Asociace řízení rizik počasí** (**Weather Risk Management Association** – WRMA) zareagovala na návrh **Národní asociace pojišťovacích komisařů** (**National Association of Insurance Commissioners** – NAIC), která tvrdí, že jsou deriváty počasí maskovaným pojištěním, měla by se na ně proto vztahovat stejná pravidla jako na pojištění.

Analýzou derivátů počasí podle zákonů platných pro pojištění dospěla asociace WRMA k závěru, že nemohou být označeny jako pojištění. Mezi pojištěním a deriváty počasí existují dva hlavní rozdíly. Deriváty se liší od pojištění tím, že poškozený nemusí dokazovat skutečné finanční ztráty. Platba je vždy založena na povětrnostních podmínkách uvedených ve smlouvě. V mnoha případech navíc nemusí vůbec docházet k převodu peněz.

Valerie Cooper, výkonná ředitelka WRMA, prohlásila: „Návrh NAIC byl nepříjemným překvapením pro odborníky zabývající se řízením rizik počasí, zvláště zvážíme-li předchozí vyjádření newyorkského pojišťovacího úřadu. Návrh NAIC bohužel nebere v úvahu všechny příslušné aspekty pojištění, ale zaměřuje se pouze na vybrané charakteristiky.“

Asociace WRMA uznala, že státem regulovaná pravidla trhu s pojištěním jsou důležitá pro ochranu veřejnosti, považuje však za zbytečné rozšiřovat přísná pravidla pojišťovnictví i na deriváty počasí.

**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: Energy User News - Informační server pro distributory elektřiny a pro zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Energy User News