Danone završilo akvizici společnosti Nutricia

Společnost Danone a společnost Nutricia v České republice a na Slovensku od ledna tohoto roku vystupují pod společným názvem Danone. Završila se tím plánovaná transformace a od 1. ledna 2022 společnost Danone převzala pod svůj management podnikání v oblasti kojenecké a klinické výživy včetně lokálních aktivit a obchodních divizí společnosti Nutricia i po právní stránce. Fúze společností je dalším plánovaným krokem transformace „Local First“.

Danone

V listopadu společnost Danone oznámila svůj globální plán restrukturalizace a reorganizace společnosti. Ústřední myšlenkou je zefektivnění řízení podnikání, s jedinou obchodní jednotkou v každé zemi působnosti. Vzhledem k národní blízkosti České a Slovenské republiky vytvářejí tyto země jeden celek. Všechny podniky a kategorie produktů Danone jsou zastoupené na lokální úrovni jednou společnosti, která má větší autonomii při rozhodování. Díky tomu se lokální trhy a potřeby spotřebitelů dostávají ještě víc do popředí.

Od října 2021 je ředitelem Danone a.s. v České republice a Danone s.r.o. na Slovensku Marián Jánoš a sloučení je posledním krokem celého procesu. Danone chce deklarovat, že se i nadále bude zabývat distribucí a rozvojem mléčných a rostlinných produktů portfolia Danone, stejně tak i výrobků dětské a klinické výživy bývalé společnosti Nutricia.

„Jde o velmi důležitý krok v historii společnosti Danone v České a Slovenské republice, protože můžeme pokračovat v naší misi jako kompaktní jednotka. Strategická rozhodnutí jsou více přijímaná s ohledem na místní prostředí a specifika. Lokální manažerský tým má větší zodpovědnost za politiku v oblasti kategorií, značek a inovací. Jsem rád, že můžu být součástí tohoto týmu s většími místními kompetencemi,“ uvádí Marián Jánoš, ředitel Danone pro Českou republiku a Slovensko.

Dodává: „Globální odborné týmy budou mít poradní a podpůrnou úlohu pro efektivní fungování lokálního managementu, což zkrátí rozhodovací proces, urychlí digitalizaci, a tím zvýší konkurenceschopnost a efektivitu společnosti.“

Závazkem společnosti Danone je už od roku 1919 podporovat zdraví spotřebitelů prostřednictvím potravin. „Navíc nyní můžeme klást větší důraz na podporu zdravé a vyvážené výživy ve všech fázích života. V souladu s naší globální vizí ‚One Planet. One Health.‘ chceme podporovat zdravější stravování prostřednictvím ještě silnějšího portfolia produktů, značek a služeb zaměřených na tento účel,“ doplnil Marián Jánoš.

Kontinuita podnikání a fungování společnosti Danone je zachovaná plynule i v rámci nové struktury. Hlavním cílem je vyvíjet řešení výživy ve formě produktů založených na výzkumu, které budou pozitivně formovat životy spotřebitelů. Portfolio produktů společnosti Danone v současnosti zahrnuje známé produktové řady jako Activia, Actimel, Danette, Fantasia, ALPRO či Provamel a nyní i produkty dětské a klinické výživy Nutrilon, Hami, Nutridrink, Nutrison, Cubitan, Neocate a další.