Čtyři základní vůdcovské chyby

Vůdcovské chyby jsou velmi nákladné pro firmy všech velikostí. Článek proto upozorňuje na čtyři nejzávažnější.

- Zneužívání moci. Takoví vůdcové znají svůj byznys velice dobře a zneužívají výhod svého postavení k plnění vlastních zištných cílů. Často tak činí beztrestně, nikoli však bez povšimnutí podřízených. Podřízení mají jen strach se ozvat, aby se nedočkali odplaty. Vůdce by měl být svým lidem příkladem, protože dřív nebo později se začnou chovat stejně jako on.

- Nedostatečná odbornost a znalosti. Vůdcové, kteří se na své posty dostali díky protekci a nikoli svým zásluhám, často postrádají nezbytné dovednosti pro správný výkon své role. Jiným chybějí komunikační dovednosti a umění vést tým. Pro vůdce je důležité, aby se neustále vzdělával a zdokonaloval.

- Strach z delegování. Vůdcové velmi snadno propadají představě, že jsou ti nejlepší pro výkon čehokoli. To je odrazuje od delegování úkolů zaměstnancům, kteří by je mohli zvládnout lépe. Takové chování však ukazuje nedostatek důvěry ve schopnosti týmu. Vůdce pak ztrácí respekt, protože zaměstnanci, kterým se jej nedostává, nemohou respekt ani vracet.

- Obviňování. Mnoho vůdců sice přijímá uznání za práci odvedenou celým týmem, vzdává se však celkové odpovědnosti, pokud dojde k něčemu neočekávanému.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com