Čtyři kroky k vyšší výkonnosti

Dává to smysl, očekávat od zaměstnanců to nejlepší, aby to nejlepší ze sebe opravdu vydali. Pokud se od zaměstnanců bude očekávat málo, jejich výkonnost tomu bude také odpovídat. Vztah mezi manažerskými očekáváními a výkonností zaměstnanců je však složitější. Očekávání mají silný vliv na individuální výkonnost, manažeři, kteří se domnívají, že splnili svou úlohu vymezením vysokých očekávání bez zapojení zaměstnanců do celého procesu, se ale dočkají stejné výkonnosti jako ti s nízkými očekáváními. Článek popisuje čtyři postupy, které výkonnost zaměstnanců skutečně podpoří.

- Zapojte zaměstnance. Jen to, že manažer chce určitou výkonnost ještě nemusí znamenat, že ji zaměstnanec bude schopen poskytnout. Manažeři by měli zjišťovat, co si zaměstnanci o navrhovaných opatřeních myslí.
- Soustřeďte se na dosažitelnost. Nezávisle na tom, jak aktivně se budou zaměstnanci podílet na procesu definování očekávání, dosáhnou požadované výkonnosti teprve až pochopí, co je od nich přesně očekáváno.
- Stanovte měřítka, která pomohou dosáhnout vašich cílů. Tato měřítka by měla zahrnovat zpětnou vazbu, školení a motivování.
- Soustřeďte se na nejhlubší motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci budou motivováni ke splnění očekávání na základě svých osobních zájmů. Manažeři by měli se zaměstnanci spolupracovat na odhalení toho, co je motivuje.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge