Co potřebujete znát, abyste získali vysněné zaměstnání

Co potřebujete znát, abyste získali vysněné zaměstnání

Chce-li člověk získat své vysněné zaměstnání, měl by si nejprve podrobně zjistit, jaké schopnosti, vzdělání a zkušenosti bude k výkonu tohoto zaměstnání potřebovat. Měl by si udělat jakýsi seznam dotazů, které jej zajímají a ptát se lidí, kteří danou práci již vykonávali nebo vykonávají. Je-li člověk například technik a aspiruje na funkci vedoucího technického oddělení, měl by jít za některým z vedoucích technických oddělení a zeptat se ho na podrobnosti ohledně vzdělání a zkušeností, které jsou pro tuto funkci potřeba.

Je možné se zeptat například na tyto otázky:
* Jaké školení je pro danou funkci třeba absolvovat?
* Které profesní organizace a asociace sdružují pracovníky v této pozici?
* Jaký studijní materiál je třeba si přečíst?
* Které osobnostní rysy jsou pro danou funkci potřeba?

Vytvořený seznam dotazů a odpovědi na ně mohou člověku pomoci připravit se na určitou funkci nebo zaměstnání. Při tomto rozhovoru by se měl člověk držet některých základních zásad, jako například že je dobré říci během prvních 30 sekund nejdůležitější informace o sobě, že by rozhovor neměl pro začátek trvat déle než 20 minut a že během rozhovoru se dá udělat poměrně ucelený obrázek o osobnosti toho druhého.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning