Co na to říká zákazník?

Podle zahraničního průzkumu zaměřeného na CRM se v posledních 18 měsících objevil na poli zákaznického marketingu zcela nový trend. Ten poměrně inovativní cestou započítává „zákazníkův hlas“ při plánování marketingových strategií a samotném vývoji produktu či služby.

Začínají rovněž vznikat softwarové programy, které se tímto problémem zabývají. Neoficiální název zní CVM, tedy řízení zákaznických připomínek (**Customer Voice Management**). Tyto informační systémy mají zvýšit schopnost zákazníků pozitivním způsobem ovlivnit produkty a služby firem tak, aby se co nejlépe překrývaly s momentálními i budoucími potřebami klientů.

Jednou z hlavních slabin dnešních systémů pro CRM je totiž fakt, že zpětnou vazbu od zákazníků nedokáží správně integrovat do dalšího vývoje produktu a marketingových strategií. Nový druh softwaru by měl tuto mezeru napravit. Otázkou ovšem je, jak se tyto technologie dokáží domluvit s již stávajícími CRM systémy.

**Datum vydání: IV/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily