Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Autor se zabývá aspekty použití správy znalostí. Společnosti prý často přehlížejí fakt, že bez pochopení osobního kontextu a bez možnosti okamžitého využití se ze znalosti stávají pouhá data.

Ústředním tématem textu je pojem **osobní správa znalostí** (**personal knowledge management, PKM**). Ten představuje soubor levných a relativně jednoduchých nástrojů pro tvorbu a sdílení znalostí, jež mohou využívat všichni zaměstnanci. Přitom je lepší zvyknout si na starý nástroj, než aby nám nový nástroj sám určoval způsob práce s informacemi.

Podle jednoho z expertů v oboru správy znalostí se většina společností zaměřuje převážně na technologie informačních a znalostních toků v organizaci. Jen zřídka se však rozvíjí schopnosti jednotlivých zaměstnanců pro práci s informacemi a se znalostmi.

Formou otázek autor definuje jaké dovednosti vyžaduje osobní správa znalostí a jak by měl vypadat „osobní audit znalostí“. Také se zmiňuje o základních prvcích informační strategie společnosti.

*Datum vydání:* 12/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine