České firmy zvládají krizi, ale dlouhodobě neumí růst. Proč?

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.
  • Je tomu zhruba rok, co v Česku víceméně odezněla ekonomická krize, která začala v roce 2008 ve Spojených státech.

  • Díky dostatečnému časovému odstupu již lze toto období bilancovat a s klidným svědomím analyzovat. Jak se s krizí vyrovnaly například české malé a střední podniky, které táhnou většinu české ekonomiky?

  • Jaké chyby dělaly a v čem si naopak vedly dobře?

  • A především – na co se musí v období růstu zaměřit?

 

Na základě mé osobní zkušenosti s desítkami středních a malých firem musím říci, že s krizí se tuzemské podniky vyrovnaly ve většině případů bez větších ztrát. Firmy se vinou krize sice nejednou výrazně zadlužily, ale v pravý čas přišlo oživení, které dodalo nejen zakázky a peníze, především ale sebevědomí a nový elán. Restart se víceméně vydařil. Jistě, řada podniků zanikla, nicméně lze předjímat, že takové by neměly dlouhého trvání i bez krize.

Obzvlášť u seriózních malých a středních podnikatelů se ukázalo, že mají vesměs tuhý kořínek. U starší generace podnikatelů se projevila ona silná touha po životě, touha nezkrachovat. Hledaly se nové impulzy, jak oživit prodej, snížit náklady, najít úspory uvnitř provozu. Byla vidět silná tendence racionalizovat svůj byznys, aniž by se přistupovalo hned k propouštění. Nakonec se tedy krize nejvíce projevila ve škrtech na financování PR, marketingu, školení zaměstnanců a obnovy technologií.

Pád do tvrdého

Proč ale některé podniky, které krizi ustály, se s jejími důsledky potýkají dodnes? Odpověď je jednoduchá – úspory. Mnoho firem si v období tučných let nevytvářelo finanční polštář pro „hubenější“ léta, která logicky s krizí přišla. Přitom ekonomické teorie nám jasně říkají, že tyto cykly byly, jsou a vždy budou součástí ekonomiky. Konzumní styl v podnikání se prostě dlouhodobě nevyplácí. V dobách relativního klidu, růstu a blahobytu se takové chyby mohou ztratit. Krize je ale nemilosrdně obnaží až do morku kostí.

Nestačí vyhrát bitvu, podnikání je válka

Aktuálně je ekonomika opět na silném, až bych řekl přehnaně dynamicky se rozvíjejícím vzestupu. Zvyšuje se důvěra firem v investice, ve strategický rozvoj, opět se investuje také do reklamy, marketingu, byť ještě vládne jakási opatrnost, obezřetnost, která v mnoha ohledech před rokem 2008 firmám chyběla. A právě ona obezřetnost za "svěřený majetek" je na místě. A to i v dobách konjunktury.

Jinými slovy, před krizí si mnoho firem žilo nad poměry, tučná léta přinesla relativní bezstarostnost managementu firmy, neřešilo se tolik, zda se maximálně efektivně vynakládají náklady, zda se efektivně využívají všechny možnosti prodeje. Tyto podniky pak krize probudila z oné letargie a teprve tehdy se horečně začaly hledat a uplatňovat nové trendy v řízení. Podniky začaly v důsledku krize zavádět rozpočtové řízení, controlling, různé formy reportingu, aby se zajistilo co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a vstupů. Ale především se zpreciznilo finanční plánování. Což možná zní jako naprostá samozřejmost, ale věřte, že tomu tak u tohoto typů firem ani zdaleka nebylo a dosud není. Ostatně jinak bych byl bez práce.

Po půstu růst

Teď tedy přichází chvíle, kdy by se firmy měly zaměřit na růst, a to zejména prostřednictvím investic. A neberte si prosím příklad z jednoho klienta, který investice chápe tak, že se pustil do spekulování na finančních trzích. Bez jakýchkoliv zkušeností a znalostí topí peníze na burze, přitom daleko lepší investici má přímo na dosah – ve své firmě, kde se vynaložené prostředky do nových technologií, financování školení zaměstnanců či do takové marginálie jako je obnovení vozového parku zhodnotí několikrát. Poté, co jeho firma přežila krizi, on riskuje, že se dalšího útlumu už dočkat nemusí.

Výše popsané lze tedy pro managementy malých a středních firem shrnout takto: nenechte se ukonejšit tím, kolik jste v daném roce vydělali. O tom, jestli jste silná a zdravá firma s budoucností svědčí jen a pouze to, jak dokážete prosperovat v dlouhodobém horizontu desítek let. V dobách krize, stagnace i růstu.

A tento dlouhodobý přesah, tedy strategické uvažování, bohužel ve velké části malých a středních firem chybí. Možná bez něj krizi přežijí, ale rozvíjet se jistě nebudou.

Vedete firmu? Další ekonomické krize se bez těchto doporučení nedočkáte:


1. Zaměřte se na způsoby oslovování trhu, klientů, zákazníků. Budujte flexibilnější a důslednější prodejní tým

„Často jsme svědky toho, že byť firmy prodej živí, i několik let jej paradoxně nijak nerozvíjí. Například jeden podnik chtěl pomoci s klesajícími tržbami, ale přitom se zuby nehty drželi jednoho modelu prodeje, který si osvojili v 90.letech, a to pro zcela jinou klientelu.“

2. Po krizi opět investujte do marketingu

„Pusťte se do obsahového marketingu, který je v dnešní době prokazatelně efektivnější – publikujte kvalitní obsah pro kvalitní klienty. Jestli něco v byznysu opravdu stárne, tak je to právě marketing. Co fungovalo včera, dneska už ne.“

3. Neveďte firmu ve stylu „one man show“

„Dejte lidem důvěru, nebojte se jim svěřit i náročnější úkoly, důvěřujte jim. Právě důvěra je často tím nejsilnějším motivačním pohonem. Navíc možnost růstu je pro většinu lidí hlavním lákadlem při výběru zaměstnání.“

4. Zaměřte se na finanční řízení firmy ve stylu: tři čtvrtiny do investic, čtvrtinu na rezervu

„Investujte v dobách růstu a spořte na horší časy. Lepší recept na úspěšné podnikání neexistuje. Většině firem vaz nezlomila krize samotná, ale nedostatek úspor. Stejně klíčové jsou investice. Do budov, lidí, vybavení, technologií, strojů, rozvoje, do vzdělávání, marketingu, prodeje, ale i do takových marginálií jako je třeba vozový park. Nezapomínejte ale ani na inovace. Jen ty vás posunou vpřed.“

5. Vybírejte zaměstnance s rozmyslem

„Klasický obrázek mnoha firem: management v důsledku snahy opět rychle zvyšovat kapacity přibírá nové lidi, nezaučené a bez zkušeností. Úspěšné firmy v oblasti personalistiky hledají často nové pracovníky trvale, klidně i celý rok. Za každého času bych pak doporučoval budovat si úspěšný a špičkový tým obchodníků, díky kterým má často firma nejen v dobách dobrých, ale i v dobách zlých, dostatek zakázek. Špičkových obchodníků je dnes málo, a kdo je má, ten zkrátka vítězí.“

6. Mzdy držte na uzdě

„Bod číslo pět nedoženete tím, že kvalitní zaměstnance bezhlavě přeplatíte. Díky velké převaze poptávky nad nabídkou trhu práce mají lidé často nepřiměřené mzdové požadavky, které jim zoufalé firmy splňují. Obávám se, že tento trend je dočasný, mnohdy ony "přeplácející" firmy nedokážou dlouhodobě garantovat pracovní poměr a stejnou či zvyšující se mzdovou hladinu.“