Centrum sdílených služeb a finance: Může to fungovat?

Aby centrum sdílených služeb skutečně přispělo ke zvýšení efektivity, musejí lídři finančních oddělení hrát aktivní roli. Tolik chtěné optimalizace nákladů se povede docílit jedině pokud spolupráci s centrem sdílených služeb podpoří a vezmou za svou.

Ilustrační snímek

Mezi námitkami proti využití sdílených služeb pro finance často zaznívá ztráta pracovních míst, ztráta kontroly nad klíčovými procesy a riziko ztráty informací. Tyto obavy však lze zmírnit tím, že se finanční manažeři aktivně zapojí do spolupráce s vedoucími sdílených služeb.

Web cfo.com cituje výsledky výzkumu přední výzkumné a poradenské společností Gartner. Na základě nich lze říci, že finanční manažeři musejí chtít být aktivními partnery, pokud má spolupráce s centrem sdílených služeb přinést očekávané úspory.

Komunikace je zásadní

Vedoucí centra sdílených služeb musí umět komunikovat se svými klienty, aby zlepšili spolupráci. Klíčem k tomu je, že budou komunikovat otevřeně a objektivně. Musejí umět popsat dopad přechodu ke sdíleným službám jako celek – a neslibovat nemožné. Pokud jejich klienti budou vědět, co mohou očekávat jako celkový dopad a budou upozorněni i na rizika, budou daleko více ochotni sdílené služby využívat a spolupráci rozvíjet.

Pokud to nefunguje dobře, stojí to peníze

Když spolupráce a aktivní komunikace chybí, dochází k častějšímu výpadku služeb, množí se stížnosti a dochází k častějším zpožděním při zavádění nových služeb.

Co způsobuje tyto dodatečné náklady? Velmi často jsou příčinou lhostejní finanční manažeři, kteří jsou přesvědčeni, že přínosy využívání centra sdílených služeb nepřevýší náklady a těžkosti s tím spojené.

Někdy si také myslí, že centrum sdílených služeb finančním operacím nerozumí dostatečně a že tak nedodá služby v nezbytné kvalitě.

 

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com