Cash-flow jako krevní oběh podniku

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Cash-flow neboli tok peněz ve firmě lze s lehkou nadsázkou přirovnat ke krevnímu oběhu lidského těla. Mít přehled, a hlavně pod kontrolou to, jak peníze ve firmě kolují, je pro život společnosti stěžejní.

V opačném případě se může snadno stát, že účetnictví sice bude vykazovat dobré výsledky, podniku ale přitom dojdou peníze.

Mnoho majitelů firem neví, jaký cash-flow bude mít jejich podnik v dalším měsíci. Často se spoléhají výhradně na účetnictví, které jim ale o skutečném stavu firmy příliš neřekne. Nemají tak tušení, jaký vliv na hospodaření podniku budou mít zpožděné platby, investice a další výdaje.

Udržet tok firemních financí pod kontrolou je pro firmu stěžejní. Pomoci v tom má zejména důkladná finanční analýza napříč ekonomikou podniku, která dá jeho vedení nástroje na řízení pohledávek a závazků, pomůže mu lépe pracovat s dlužníky i plánovat budoucí investice.

Udržet výdaje a příjmy v rovnováze může pomoci i dodržování několika jednoduchých pravidel.

Nepleťte si zisk a skutečné peníze

Že je rozdíl mezi velkými „papírovými“ zisky a naditým bankovním kontem, je patrné na první pohled. Ne každý podnikatel se ale záměně těchto pojmů vyhne.

Je nutné tyto dvě věci rozlišovat. Firma sice může získat velkou zakázku, ale při její realizaci se vydá z rezerv. A když pak odběratel zaplatí až za dva, tři měsíce, finanční problémy jsou na světě. Na papíře přitom vše vypadá skvěle.

Mnoho zejména menších podniků nezajde na tom, že by jejich obchodní záměr neměl úspěch, ale právě na nedostatku financí, jež je důsledkem špatného nebo vůbec žádného sledování a řízení jejich toku.

Nastavte si jasné platební podmínky

Právě zpožděné platby od odběratelů jsou jedním z faktorů, které mají na finanční kondici podniku velký vliv. Problémem mnoha menších firem jsou příliš mírné platební podmínky zejména vůči větším klientům – standardem jsou 60 i 90denní (a dokonce i delší) lhůty splatnosti.

Lhůty splatnosti znamenají, že klientovi zdarma poskytujete své peníze. Pro srovnání, žádná banka vám na dva až tři měsíce bez dalších poplatků peníze jen tak nedá. Pokud je pro to prostor, nastavte si lhůty splatnosti nižší.

Umožní-li to konkurence, klidně volte 15denní lhůtu. Samotná lhůta splatnosti nemusí vždy stačit, na místě je proto podle Jemelky vhodné uvažovat i o smluvních pokutách za pozdní platbu.

Platby od odběratelů jsou ale pouze jednou stranou mince. Tou druhou jsou samozřejmě vlastní platby dodavatelům. Na rozdíl od příchozích plateb v tomto případě bez váhání sáhněte po co nejdelších lhůtách splatnosti, což vám umožní lépe si firemní výdaje za dodávky služeb i materiálu rozvrhnout.

Předvídejte budoucí výdaje, peníze shánějte s předstihem

Sledovat pečlivě výdaje a příjmy firmy se nevyplatí jen kvůli pokrytí pravidelných závazků, ale rovněž kvůli neočekávaným výdajům, s nimiž se čas od času potká každá firma.

Nemáte-li na firemním účtu dostatek financí k pokrytí blížícího se výdaje – ať už plánovaného, nebo toho nečekaného – nečekejte, ale shánějte peníze s předstihem.

To platí jak o bankovních úvěrech, tak o shánění investorů. Obojí je mnohdy běh na opravdu dlouhou trať. Se sháněním financí, víte-li, že je budete potřebovat, neváhejte začít klidně rok, rok a půl před zamýšlenou investicí.