Bylo, nebylo... aneb Manažer vypravěčem

Příběhy představují jednu z nejsilnějších zbraní v arzenálu dobrého vedoucího. Mají moc vzbudit v lidech zájem a angažovanost a napovědět jim, jak řešit problémy a překonávat překážky. Mají význam při přijímání pracovních rolí a zpracování velmi komplexních rozhodnutí. Jsou nositeli hodnot. Tento prostředek je velmi efektivní, ale také málo používaný. Představte si, co lidé udělají, řeknete-li jim: „Povím vám jeden příběh…“ – uvolní se, jsou otevření a naslouchají. Snáze přijímají informace a efektivněji je využívají. Jen málo dovedností je pro manažera tak důležitých, jako umění dobře vyprávět.

Řada společností používá tuto metodu jako součást svého obchodního plánování, aby zvýšily nadšení a odpovědnost či kvalitu vztahů se zákazníky a připravují své špičkové manažery k tomu, aby toto umění ovládli. V článku je uvedeno několik konkrétních příkladů významných světových firem vyrábějících např. výpočetní techniku. Jak se stát dobrým vypravěčem? Příběhy byste měli vyprávět z pohledu jedné osoby – jeden hrdina snáze získává sympatie. Měly obsahovat neobvyklé prvky a nutit posluchače k netradičním pohledům na okolní svět, ale zároveň by neměly být příliš exotické a odtržené od reality. Pokud je to možné, využijte skutečných událostí.

Úvod je příležitostí k získání pozornosti – pokud podává živý a konkrétní obraz. Vyhněte se v něm velkému množství detailů. Postavte obvyklé do netradičního světla. Pozornost posluchačů pomáhá udržet například jasné směřování k závěru či charakterizace postav jejich jednáním a další. Překonávání překážek dá příběhu nádech dobrodružnosti. Barvitým popisem výzvy, jíž je nutno čelit, lze napomoci vyjasnění konkrétních řešení. Závěr by měl respektovat očekávání posluchačů, inspirovat je a zdůraznit určité poučení či morální apel.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher