Business Intelligence v kostce

Moderní technologie umožňují firmám shromažďovat velké množství dat. Sběr dat má však smysl jen tehdy, pokud z nich firmy dokáží odvodit smysluplné informace o prodeji, zákaznících apod. Skupinu technologií, která to umožňuje označujeme jako business intelligence (BI).

Systémy BI slouží k centralizaci dat z různých zdrojů, jako jsou prodejní místa, finanční systémy, systémy CRM, zákaznická střediska, datové sklady nebo Internet. Pomáhají také analyzovat sebraná data za účelem lepšího porozumění obchodním operacím. Základnu systémů BI tvoří datové sklady a tržiště. Výraznou roli v nich pak hraje software pro dolování nebo vizualizaci dat, vytváření statistik.

Marketéři mohou systémy BI využít k analýze prodeje, studiu ziskovosti produktů a zákazníků, určování nejvhodnějších zákazníků pro konkrétní kampaně, odhadování účinnosti reklamních kampaní apod. Důležité je odlišovat BI od firemního výkaznictví. Zatímco výkaznictví obsahuje pouze základní informace o chodu firmy, úkolem business intelligence je poskytovat kontext. Dříve, než se firma rozhodne implementovat nějaké řešení BI, měla by znát své strategické cíle, postupy rozhodování a informace potřebné k lepšímu rozhodování na základě vytýčených cílů.

-kk-
Zdroj: CMO.com - server pro marketingové odborníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CMO.com