Boj s byrokracií nikdy nekončí

Byrokracii lze charakterizovat jako stav, kdy úřední výkony (plánování a kontrola) převáží nad hodnotou vykonané práce. Návrh pracovního systému firmy je záležitostí managementu. Přísná hierarchie je jedním z poznávacích znamení byrokratického přístupu - udržuje moc a kontrolu mechanicky v nejvýšším vedení. Umožňujete zaměstnancům rozhodovat samostatně a respektujete jejich individualitu? Zabývá se podnik spoustou zbytečného papírování, předpisů a regulací? Upřednostňujete inteligenci a znalosti, nebo je u vás váha názoru určena postem v kariérním žebříku?

Následující přístupy umožňují změnit strukturu organizace tak, aby byla nadměrná byrokracie odstraněna. Vyžaduje to získání a zpracování informací nutných k provedení změn a nalýzu nedostatků v podniku. Dalším krokem je otevřená celopodniková konference, které může mít až 500 účastníků, kteří mohou vytvářet skupiny zabývající se určitými problémy a jejich řešením. Následuje jednání, na němž je hledána nová podoba společnosti a strategie a způsoby, jak zlepšení stavu docílit, jakýsi akční plán.

Jeho výsledkem je ustavení samosprávných týmů, které mají z úkol jej uvést v praxi - tzv. participativní pracovní systém - vyžaduje účast a kooperaci zaměstnanců na všech úrovních. To předpokládá, že členové týmů mají znalosti a schopnosti ke zlepšení situace na svých pracovištích, mají možnost sami organizovat svoji práci, vypracovat si vlastní systém, upřednostňují různorodé úkoly a jsou ochotni vzájemně spolupracovat.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher