Autentičnost především, nebo hlavně zapadnout?

Autentičnost je hlavním cílem všech iniciativ zaměřených na diverzitu. Jádrem kulturní inteligence je však naopak umění přizpůsobit se preferencím a normám jiných lidí. Můžeme však po lidech chtít, aby byli tím, čím jsou, a současně se dokázali přizpůsobit kolegům?

Ilustrační snímek

Autentičnost

Být sám sebou znamená určitou konzistentnost. Jde o soulad mezi vašimi hodnotami a chováním. Pracoviště, které umožňuje autentičnost, je takové, kde můžete být sami sebou. Když lidé cítí, že mohou bez rizika odhalit svou pravou identitu a hodnoty, budou znatelně více angažovaní a také produktivnější. Jenže právě možnost projevit sebe sama se může ukázat jako nedostatek flexibility, varuje nás článek na webu management-issues.com.

Když pracujete s lidmi, kteří nesdílejí vaše hodnoty a očekávání, budete si muset vybrat mezi tím, co je pro spolupráci efektivní na straně jedné, a tím, co je v souladu s vaším pravým já, na straně druhé.

Zapadnout do kolektivu

Schopnost zapadnout do firemní kultury je o tom, zda se dotyčný dokáže přizpůsobit základním hodnotám organizace. Obrovskou součástí umění zapadnout je schopnost přijmout a následovat chování, které je v daném kolektivu zavedené.

Lidé, kteří se dobře hodí do firmy, do níž nastoupili, jsou v práci spokojenější a také je daleko pravděpodobnější, že v dané firmě vydrží dlouhodobě. Jejich pracovní výkony jsou dobré. Riziko je ale v tom, že když manažeři přijímají lidi, kteří dobře zapadnou, budou nakonec najímat jen lidi podobné jim samým. To omezuje diverzitu.

Dosáhněte obojího: Kulturní inteligence i autentičnosti

Možná by autentičnost neměla být něco zcela rigidního. Vždyť se přeci jen vždy musíme tak trochu přizpůsobovat okolí v tom, jak vyjadřujeme své vlastní já. Jde o kontext – se svými dětmi určitě jednáme jinak než se svými prarodiči.

Kulturní inteligence je o nalezení rovnováhy. Musíme se umět přizpůsobit normám a preferencím lidí kolem nás, ovšem bez toho, abychom přitom přišli o svou vlastní přirozenost.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues